Edukacja

Szkoła w XXI wieku

Edukacja, sposób wychowania i przekazywania wiedzy powinien ewoluować w miarę, jak zmienia się świat a wraz z nim uczniowie. Mimo, iż stoimy u progu XXI wieku to jednak narzędzia, którymi powinni posługiwać się nauczyciele zmieniły się nie do poznania. Narodził się nowy świat edukacji, w którym najważniejsza jest technika, nowe cyfrowe technologie i nauka obrazem. Efektywność nauczania nie ma już nic wspólnego z kredą i tablicą czy surowym nauczycielem. Społeczeństwo informacyjne, bowiem wymaga od młodych ludzi nowych umiejętności, takich jak szybkie przetwarzanie napływających zewsząd informacji, bodźców w rzetelną wiedzę. Nowoczesna edukacja zatem musi sprostać zapotrzebowaniu, wykształcić inne formy przekazu informacji, odmienne sposoby zaangażowania uczniów w proces poznawczy.

Innowacje edukacyjne po raz pierwszy wprowadziła Wielka Brytania, gdzie zmotywowano uczniów do zjednoczenia się w jednym celu. Miało to bardzo pozytywny wydźwięk, gdyż oderwanie uczniów od monotonnego siedzenia w ławkach i przyswajania materiału. Polska idzie również z duchem czasu. Nowoczesna edukacja znalazła w naszym kraju miejsce, gdzie z czasem rozwinie w pełni swoje skrzydła. Najpierw jednak należy popracować nad rozwojem nowego systemu nauczania i egzaminowania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Program polegający na tym, iż każdy uczeń będzie miał dostęp do komputera jest pomysłem bardzo twórczym i pożytecznym. Dzieciaki na co dzień spędzające czas przed komputerem łatwiej przyswoją wiedzę, a te dzieci z uboższych rodzin, które nie mają dostępu do komputerów, będą mogły nadrobić braki. W Polsce, podobnie jak za granicą, powstają już internetowe portale zawierające najnowsze edukacyjne materiały dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Portale te zawierają różne interesujące gry edukacyjne, programy multimedialne, czy artykuły opisujące najnowsze metody dydaktyczne.

Nowoczesna edukacja to przede wszystkim działanie. Nauczanie przez akcje, ruch, tworzenie. Jednym z przykładów jest tworzenie przez samych uczniów filmu edukacyjnego. Pomysł jest na tyle ciekawy, że mobilizuje uczniów bez reszty. Dzieci uczą się wykorzystywać najnowsze techniki, przystosowują się do nowoczesnej formy przekazu, i zdobywają wiedzę i uczą się w jaki sposób przekazać ją dalej.

Nowoczesna edukacja ma na celu także nauczenie młodych ludzi, jak przez zabawę przyswoić języki obce w łatwy i przyjemny sposób. Do tego celu wykorzystywane są programy multimedialne, w których słowa stają się ożywione. Dzięki temu dzieci uczą się alfabetu i słów znacznie szybciej, a to co poznają utrwala im się bezpośrednio.

Najbardziej imponującym pomysłem zagranicznego nauczania była komputerowa gra trójwymiarowa napisana z przeznaczeniem dla licealistów. Pod przykrywką rozrywki przemycono wiele zasad matematycznych. Uczniowie nawet nie zdając sobie sprawy z faktu nauki uczą się. To podnosi znaczenie matematyki w dzisiejszym świecie. Uczniowie dowiadują się jak wykorzystać poznane na lekcji zasady matematyczne w życiu codziennym. Młodym ludziom o wiele łatwiej jest przyswoić sobie materiał szkolny poprzez rozrywkę, zwłaszcza gdy widzą celowość nauki.

Polska szkoła niestety nie może zaoferować jeszcze tego wszystkiego co dzieje się w zagranicznych szkołach. Wszystko zależy od tempa prac nad reformą edukacji w naszym kraju. Wzorce mamy bardzo dobre, należy tylko je odpowiednio wykorzystać.

Wokół rozwój społeczny i cywilizacyjny jest tak znaczny iż nie możemy poprzestać na poznanych wzorcach. Musimy także sami pracować nad ulepszeniem naszej edukacji. Przede wszystkim musimy już od najmłodszych lat rozwijać w dzieciach ciekawość świata, kreatywność, prace w grupie, chęć nieustannego rozwoju. Edukacja nie może więc stać w opozycji do najnowszych technologi cyfrowych.

Edukacja powinna także opierać się na współpracy z internetem, jako źródłem wielu inspiracji a także pomocy naukowych. Wyżej wspomniane gry edukacyjne czy programy możemy znaleźć także on-line. Dzięki temu udogodnieniu nasze dzieci będą przygotowane do życia w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym, będą otwarte na technologiczne nowinki i nie będą obawiały się wcielać ich w życie. Dodatkowo źródła zawarte w internecie są nieodzowną pomocą dla rodziców kształcących we własnym zakresie dzieci, a także dla nauczycieli czy samych uczniów starszych klas.

Należy dołożyć starań o prawidłowy, szybki rozwój naszej edukacji.